Sygn. akt VIII GUp 38/18.
SYNDYK SPRZEDA WIERZYTELNOŚCI
Syndyk masy upadłości Kamila Bęc (sygn. akt VIII GUp 38/18) sprzeda wierzytelność należną od Tessey James Velam c/o Mono Global Limited o wartości nominalnej 1080 € (7494,66 zł wg kursu z dnia ogłoszenia upadłości).
Termin składania ofert 14 lipca 2021 r.
Pisemne oferty wraz z oferowaną ceną za wierzytelności, należy składać osobiście w biurze syndyka: Bożena Polesek, 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/1 lub na adres e-mail; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
O wyborze najkorzystniejszej oferty syndyk powiadomi zainteresowanych (e-mail)
w terminie do 16 lipca 2021 r.
Szczegółowe informacje o wierzytelnościach można uzyskać bezpośrednio w biurze syndyka lub pod telefonem 603 679 279.

Więcej…
 

 Nieruchomość Nowy Targ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/14.
1. Syndyk masy upadłości FP SAMBUD sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Nowym Targu zaprasza do składania ofert na zakup prawa własności 2 (dwóch) nieruchomości położonych w Nowym Targu przy ul. Kwiatowej tj.;
a) nieruchomości stanowiącej prawo własności działek ewidencyjnych nr 3056/3, 3058/7
i 3057/2 o łącznej pow. 0,0309 ha, objętej KW Nr NS1T/00140796/3, zabudowanej budynkiem administracyjnym o powierzchni użytkowej 96,42 m2 z hydrofornią i studnią głębinową - cena oszacowania 356.000,00 zł netto,
b) nieruchomości stanowiącej prawo własności działek ewidencyjnych Nr 3056/2, 3057/1,3057/17,3058/6 i 3058/22 o łącznej pow. 0,1606 ha, objętej KW Nr NS1T/00140797/0, zabudowanej drogą i chodnikiem z kostki betonowej - cena oszacowania 390.830,00 zł netto.
2. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 12 marca 2021 r., z wolnej ręki poprzez wybór przez syndyka najwyższej cenowo oferty, nie niższej od 60% ceny oszacowania tj. nie mniej niż 213.600,00 zł netto za nieruchomość z pkt 1a)
i nie mniej niż 234.498,00 zł netto za nieruchomość z pkt 1.b).
3. Oferty pisemne należy składać na każdą nieruchomość oddzielnie w nieprzekraczalnym terminie do 9 lipca 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres syndyka - CAPRICORN Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2 z dopiskiem "SAMBUD - oferta i wskazanie nr nieruchomości której dotyczy".

Więcej…
 

Ruchomości Nowy Targ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sygn. akt V GUp 1/14.
Syndyk masy upadłości FP SAMBUD Sp. z o.o. w upadłosci likwidacyjnej w Nowym Targu sprzeda z wolnej ręki ruchomości stanowiące używane wyposażenie socjalno - biurowe za najkorzystniejsze ceny.
Wykazy ruchomości wraz z cenami oszacowania do wglądu w biurze syndyka ; "Capricorn" Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 441-07-34, 693 712 660 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl .

Więcej…